Ad Rank

Laatst aangepast: 1 oktober 2019

De Ad Rank of advertentie rangschikking verwijst naar de positie die je advertentie inneemt op een betaalde zoekresultatenpagina. 

De Ad Rank bepaalt feitelijk de positie van je advertentie.

Telkens wanneer iemand een zoekopdracht uitvoert, vindt het Google Ads-systeem alle advertenties waarvan de zoekwoorden overeenkomen met die zoekopdracht. 

Vervolgens worden alle advertenties die overeenkomen met deze zoekopdracht mee opgenomen in een veiling

Het doel van zo’n veiling is om de Ad Rank te bepalen. Enkel de 4 advertenties met de hoogste Ad Rank zullen verschijnen voor deze zoekopdracht. 

De Ad Rank wordt bepaald aan de hand van een simpele formule die gebaseerd is op twee factoren: enerzijds het maximum bod en anderzijds de kwaliteitsscore.

Het resultaat van deze vermenigvuldiging noemen we bijgevolg de Ad Rank. 

Des te hoger dit getal, des te hoger de kans dat je advertentie op de eerste positie komt te staan. 

De overige advertenties nemen dan respectievelijk positie twee, drie en vier in. 

Merk je op hoe het hele Google Ads verhaal mooi samenvalt? Een hoge CTR in combinatie met een relevante landingspagina zorgt voor een hoge kwaliteitsscore.

Een hoge kwaliteitsscore zorgt voor een hogere Ad Rank, waardoor je advertentie vaker en prominenter wordt getoond met opnieuw een hogere CTR als gevolg. 

Zie je het verband?

Weergaven: 38
Scroll to Top