Call to action

Laatst aangepast: 28 juni 2019

Wanneer je dit begrip in zijn letterlijke betekenis zou vertalen, kom je eigenlijk al snel tot de betekenis ervan: oproep tot actie

Het zal je dan ook waarschijnlijk niet verbazen als ik zeg dat deze term wordt gebruikt om potentiële kopers tot actie te laten overgaan. Concreet: het is de zin of knop die de deal sluit. 

Overgaan tot actie betekent in dit geval meer dan alleen het aankopen van een product. Ook het opvragen van een brochure, het invullen van een contactformulier of het inschrijven op een nieuwsbrief kan beschouwd worden als een ondernomen actie. 

Een sterke call to action is bepalend voor het scoren van leads en aldus het succes van jouw advertenties. Wil je meer conversies? Wil je meer inschrijvingen? Wat je ook wilt bereiken, een sterke call to action (CTA) is van groot belang.

En dan rijst de hamvraag: wat is een sterke call to action? Goed nieuws! We verzamelden onze tips & tricks even op een kort lijstje:

  • Focus jezelf op één doel: zorg ervoor dat je call to action steeds een goede weerspiegeling is van je doel. 
  • Gebruik actiewoorden: actiewoorden of werkwoorden zijn specifiek, motiverend & vertellen klanten direct wat er van hen verwacht wordt. Wees steeds zo concreet mogelijk en vermijd vage of nietszeggende actiewoorden.
  • Maak een keuze tussen positief of negatief: je kan er voor kiezen om je call to action positief of negatief te verwoorden. Beiden zijn effectief. Een negatieve call to action maakt gebruik van de pijnpunten en biedt hiervoor een oplossing. Een positieve call to action daarentegen overlaadt klanten dan weer met een heleboel voordelen. 
  • Kies voor kort & bondig: geef de beknoptheid van je call to action prioriteit. Gebruik nooit meer woorden dan er nodig zijn. Zo vermijd je afleiding en verwarring. Een mooi evenwicht hierin vinden is belangrijk: geef klanten voldoende informatie om ze te laten klikken, maar niet zozeer dat het ze overweldigt.

Onze call to action om af te sluiten? Probeer zeker zelf eens wat te experimenteren!

Weergaven: 60
Scroll to Top