Conversie

Laatst aangepast: 23 maart 2020

Een conversie kan elke mogelijke actie betekenen die een gebruiker kan uitvoeren op de website. Het is belangrijk dat deze activiteit nuttig is voor je bedrijf.

Meestal gaan conversies om aankopen of betalingen (e-commerce), maar ook een aanmelding op de nieuwsbrief of een registratie op de website kan beschouwd worden als een conversie.

Conversies delen we vervolgens nog even in in twee verschillende categorieën.

Zo maken we een onderscheid tussen enerzijds micro-conversies of zachte conversies en anderzijds macro-conversies of harde conversies.

Een micro-conversie is een voltooide activiteit, zoals bijvoorbeeld de aanmelding voor een nieuwsbrief.

Een macro-conversie daarentegen is doorgaans een voltooide aankooptransactie.

Het verband tussen deze twee soorten conversies is dat een micro-conversie vaak aangeeft dat de gebruiker binnenkort van plan is om een macro-conversie uit te voeren.

Zo zal men zich bijvoorbeeld eerst willen inschrijven op de nieuwsbrief, alvorens over te gaan tot een effectieve transactie.

Uiteraard is het de bedoeling om met een website of webshop conversies te genereren, anders zou het zonde zijn van de tijd die je erin hebt gestopt.

Je kan dit bijvoorbeeld doen door te werken met sociale signalen. Denk hierbij aan de meldingen die je krijgt van Booking.com zoals ‘nog maar 1 kamer vrij’ of ‘6 mensen kijken momenteel naar deze kamer’.

Een andere tip is om je informatie steeds zo kort mogelijk te houden. Enkel de informatie die rechtstreeks in dienst staat van een conversie, is bruikbaar.

Met de gegevens omtrent het aantal conversies kan je ook nog verder gaan en de conversieratio (of het conversiepercentage) berekenen. De conversieratio staat gelijk aan het percentage van de websitebezoekers dat effectief overgaat tot een conversie.

Bijvoorbeeld: wanneer Zalando op een maand tijd 1000 bezoekers op de website heeft gehad, en van die 1000 hebben er 350 een aankoop gedaan, dan heeft Zalando die maand een conversiepercentage van 35%. 

Behaalt jouw website niet de gewenste resultaten met betrekking tot conversies? Laat bij Kreatix een website-analyse uitvoeren. Samen komen we dan te weten wat de oorzaak hiervan is.

Weergaven: 153
Scroll to Top