Duplicate content

Laatst aangepast: 25 maart 2020

Duplicate content verwijst naar grote delen identieke of zeer gelijkaardige tekst die op meer dan één webpagina verschijnt. 

Het is belangrijk om hierbij interne en externe duplicate content van elkaar te onderscheiden. 

Interne duplicate content wordt gedefinieerd als inhoud die bestaat op meerdere URL‘s van dezelfde website. We spreken in dit geval van duplicate content binnen hetzelfde domein

Externe duplicate content daarentegen, ontstaat wanneer dezelfde inhoud op verschillende websites te vinden is.

Duplicate content verwart Google en dwingt de zoekmachine te kiezen welke van de identieke pagina’s het relevantst is, alvorens het in het SERP geplaatst kan worden.  

Officieel legt Google geen boete op voor duplicate content. Google filtert identieke content echter wel, wat ervoor kan zorgen dat je rankings voor je webpagina’s verliest.

Toch is duplicate content niet altijd slecht van inborst. Soms kan het zelfs nodig zijn. Denk maar aan juridische informatie die op meerdere pagina’s herhaald moet worden. 

Ook Google weet dit en daarom wordt duplicate content in principe niet bestraft. In plaats daarvan evalueert Google per geval de geschiktheid van de duplicate content.  

Vergis je echter niet: indien je van plan bent om zinvolle inhoud te kopiëren van andere sites, weet Google je te vinden.

Weergaven: 22
Scroll to Top