Heading tags

Laatst aangepast: 2 augustus 2019

Heading tags worden gebruikt om structuur aan te brengen aan je webpagina. Vergelijk het met een papieren boek: dat bestaat uit hoofdstukken, titels en paragrafen. 

Stel je maar eens een boek voor zonder titels of tussentitels. Dat zou een rommeltje zijn, niet? 

Vanuit SEO-standpunt is het gebruik van heading tags van groot belang. Je helpt namelijk Google bij het lezen van je teksten. 

Heading tags variëren van H1-H6 en vormen een hiërarchische structuur. Zo acht Google de H1 tag als belangrijkste kop. Deze vormt namelijk de titel van de pagina. Een duidelijke H1 tag vertelt Google meteen waar de pagina over gaat. 

H2 en H3-tags zijn bijgevolg de tussenkoppen van de paragrafen en subparagrafen. Het is mogelijk om meerdere H2 en H3-tags op een pagina te hebben. 

Een H1-tag daarentegen kan slechts één keer voorkomen per pagina. Logisch uiteraard, een boek bestaat ook gewoon uit één titel. 

Bovendien zouden H1-tags voorzien moeten zijn van de meest belangrijke keywords. 

Een voorbeeld: de H1-tag van deze pagina is “heading tags”
Weergaven: 34
Scroll to Top