Sociale media

Laatst aangepast: 3 juli 2019

Sociale media: je ziet en hoort deze term overal in het nieuws verschijnen. Het excessief gebruik van sociale media door jongeren is een vaak voorkomend probleem, waardoor de term ‘sociale media’ een slechte naam heeft gekregen.

Hoog tijd om sociale media wél eens in een positief daglicht te stellen. Voor bedrijven is de opkomst van sociale media een geschenk uit de hemel.

Sociale media maakt namelijk online interactie en dialoog mogelijk. Zowel tussen klanten onderling als tussen bedrijven en hun klanten.

Mede door de opkomst van sociale media, ontwikkelde de technologie zich van Web 1.0 naar Web 2.0. Deze laatste verwijst naar de ontwikkeling van het internet tot een communicatiemiddel.

Éénrichtingsverkeer maakte plaats voor tweerichtingsverkeer, waarbij klanten voor het eerst een interactie konden aangaan met bedrijven.

Sociale media heeft bovendien betrekking op meer dan sociale netwerken alleen. Onder de noemer van sociale media vallen o.a. ook weblogs, social bookmarking, videosites en verschillende andere kanalen.

Welke invloed heeft sociale media nu op bedrijven? Sociale media staat bedrijven toe content de wereld in te sturen. Dit is echter enkel effectief op voorwaarde dat bedrijven investeren in de juiste mediakanalen. Gewoon online aanwezig zijn is vaak niet genoeg. Het draait om tweerichtingsverkeer, interactie en een relatie opbouwen.

Sociale media omvat een groot deel van content marketing, waarbij content gemaakt en verspreid wordt met als doel een bepaalde boodschap over te brengen. Actief inzetten op sociale media stelt je bedrijf in staat om aan branding te doen. Ook je vindbaarheid in Google zal erop vooruitgaan, aangezien je bedrijf via meerdere kanalen bereikbaar is.

Conclusie: indien sociale media juist wordt gebruikt, kan het jouw bedrijf een tal van voordelen bieden.

Psst.. We schreven ook een blog over Facebook & Instagram shopping. Heb jij ze al gelezen?

Weergaven: 280
Scroll to Top