Testimonial

Laatst aangepast: 23 maart 2020

Een testimonial wordt letterlijk vertaald als ‘een getuigschrift’. Dat is het ook, maar in de digitale marketingwereld heeft het wel een heel andere betekenis.

Testimonials kunnen we eigenlijk vergelijken met klantrecensies. Het zijn korte citaten of berichten die nagelaten werden door klanten van je bedrijf. Deze testimonials plaats je dan op de website als een vorm van consumer-generated advertising.

Waarom? Je kan dan wel zeggen dat je de beste koffiekoeken verkoopt van het dorp, maar het klinkt toch geloofwaardiger wanneer je klanten dat zeggen, nietwaar?

Testimonials spelen, net zoals recensies, in op de geloofwaardigheid van je bedrijf met als doel het aanbevelen van producten of diensten. Bijgevolg kan je een testimonial vergelijken met mond-tot-mond reclame, maar dan online.

Hoe ga je hiermee nu aan de slag? Wel, het is simpel: vraag aan je tevreden klanten of zij een korte testimonial kunnen schrijven. Het gevaar bestaat er echter wel in dat klanten niet exact weten wat er in een testimonial moet staan. Daarom geven we je een korte handleiding mee.

De perfecte testimonial is om te beginnen concreet. Laat de klant een duidelijk beeld schetsen van de situatie waarin hij/zij zich bevond. Bijgevolg is het belangrijk om het verschil dat jij gemaakt hebt, te benadrukken.

Geef je verhaal ook een gezicht: een foto of naam doet wonderen. Vraag uiteraard eerst toestemming aan de klant alvorens zomaar een foto openbaar te publiceren.

PS: heb je onze testimonials al eens gelezen?
Weergaven: 70
Scroll to Top