URL

Laatst aangepast: 9 september 2019

De afkorting van URL staat voor Uniform Resource Locator en verwijst naar een stuk data in je adresbalk. De URL is eigenlijk een andere benaming voor webadres. Dit webadres is uniek, net zoals een vingerafdruk dat is. 

De URL is dus het unieke adres van een pagina op het web. Elke URL verwijst eenduidig naar één specifieke pagina. 

De URL is doorgaans opgebouwd uit:

  • Een protocol: dit kan http of https zijn in het geval van een SSL-certificaat. 
  • Een domeinnaam: dit is in feite de doopnaam van je website. 
  • Een padnaam: een URL kan bestaan uit verschillende padnamen. Elke padnaam gaat dieper in op een specifiek deel van de pagina. 

Een concreet voorbeeld: https://kreatix.be/term/url

Waarbij https het protocol vormt & kreatix.be de domeinnaam. /term/URL zijn twee padnamen. 

Je kan een URL rechtstreeks intypen in de adresbalk van een webbrowser indien je deze uit het hoofd kent. 

Indien dit niet het geval is, komt de URL van een specifieke webpagina automatisch in de adresbalk van je webbrowser te staan. 

Wil je graag een specifieke webpagina delen met iemand? Dan kun je de URL makkelijk kopiëren vanuit de adresbalk

Weergaven: 51
Scroll to Top